Радіо "Бархан"

 • Час 17-12-2014, 15:28
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

В даний час широко поширена УКХ ЧМ-радіомовлення охоплює всі великі географічні та частотні діапазони. Популярність радіоприймачів УКХ зростає з кожним днем. Пропонований радіоприймач (рис.1) призначений для прийому радіостанцій з ЧС-модуляцією діапазонів "УКХ" і "FM". Харчування приймача здійснюється від трьох акумуляторів (700МА/4), основу складає мікросхема К174ХА34, яка перетворює вхідний модульований ЧС-сигнал звукової.

Радіо "Бархан"

Синтезатор частоти і мікрокомп'ютер автомагнітоли Yamaha YX-9500

 • Час 17-12-2014, 14:59
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Синтезатори частоти сучасних приймачів виконані за схемою з ФАПЧ (в англомовній термінології PLL - Phase Locked Loop). Принципи побудови подібних систем відомі: сигнал гетеродина після розподілу частоти порівнюється за частотою і фазою з опорним сигналом, частота якого дорівнює кроку сітки частот в обраному діапазоні. Отриманий в результаті порівняння сигнал помилки змінює частоту гетеродина таким чином, що вона стає дорівнює опорній частоті, помноженої на коефіцієнт розподілу. Швидкодія синтезаторів першого покоління було недостатнім, тому в діапазоні УКХ їх використовували в комплекті з зовнішнім дільником частоти. Набір функцій був вкрай обмежений.

Синтезатори другого покоління вже виконані повністю на одній мікросхемі. Вони включають в себе керуючий мікропроцесор і комірки пам'яті налаштувань.

УКВ блок автомагнітоли Yamaha YX-9500

 • Час 17-12-2014, 14:46
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Як приклад розглянемо УКВ-блок автомагнітоли Yamaha YX-9500 випуску 1996 (рис.4) У ньому є кілька цікавих технічних рішень, характерних і для апаратури інших виробників.

Сигнал з антени через конденсатор зв'язку C1 надходить на вхідний контур L1C2C3VD1. Перебудова блоку по частоті виробляється зміною керуючої напруги на варикапах VD1-VD3. Резонансний УРЧ виконаний на двухзатворном польовому транзисторі VT1. Особливість побудови каскаду криється у тому, що вхідний сигнал поданий на другий затвор, а перший затвор використовується для регулювання посилення. Транзистор VT2 - ключ, що змінює зсув на першому затворі VT1 (а, отже, і посилення) по команді від керуючого мікропроцесора. Для отримання оптимального узгодження і стійкої роботи у всьому діапазоні частот застосовано включення навантаження - контуру L3VD2 - через котушку зв'язку L2.

Тракт АМ ЧС автомагнітоли на мікросхемі СХА 1238

 • Час 17-12-2014, 14:33
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Оскільки в сучасній апаратурі тракт АМ став додатковим, а тракт ЧС є основним, то його конструкції приділяється основна увага. Структура цього тракту така: резонансний УВЧ (можлива АРУ або дискретне управління посиленням), перетворювач частоти, пьезофильтр ПЧ, широкосмуговий РЕЧНИКА, частотний детектор, стереодекодер. Кількість настроюваних контурів - від двох до чотирьох, залежно від вимог, що пред'являються до вибірковості приймача. УВЧ і перетворювач частоти виконані, як правило, на одній мікросхемі (наприклад, TA7358AP або KA22495), рідше - на дискретних елементах (в моделях високого класу). РЕЧНИКА і стереодекодер також являють собою окремі мікросхеми, хоча є і комбіновані, що поєднують ці два вузли.

В якості прикладу розглянемо тракт ПЧ ЧС і стереодекодера автомагнітоли "Road Star" випуску 1993 р. (рис.3).

УКХ ЧМ приймач на 145 МГц

 • Час 17-12-2014, 14:06
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Останнім часом радіоаматори проявляють інтерес до роботи на УКХ з використанням частотної модуляції (ЧМ). Цьому неабиякою мірою сприяла поява кількох публікацій у журналі "Радіо" [1-4]. Але поки всетаки ще мало описів простих конструкцій УКХ радіоприймачів. Це стримує розвиток і популяризацію ЧС, а також організацію УКХ ЧМ радіоаматорських мереж.

Розробляючи описуваний тут приймач, автори переслідували кілька цілей. По-перше, хотілося створити нескладну для повторення конструкцію. Це сприяло б .зростання числа спостерігачів на УКХ діапазонах і більш інтенсивному створенню УКХ ЧМ радіоаматорських мереж для місцевих зв'язків. По-друге, пропонувалося використовувати приймач в якості чергового і контрольного (у тому числі для прийому оперативної, технічної та спортивної інформації та контролю за спорадичним проходженням радіохвиль).

Експериментальна антена на 144 МГц

 • Час 17-12-2014, 13:47
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Опісувана нижчих експериментальна антена (ЕА) загостріла ще одну проблему електромагнітної сумісності засобів зв'язку - проблему придушенням дзеркального каналу радіопріймальніх устройств. При експеримент з ЕА и передавача з віхідною потужністю 2 Вт в условиях міста вініклі нарікання від професійно-комерційної організації на перешкоду від випромінювання побічніх частот.

Подальша перевірка скануючім приймачем в зазначену діапазоні частот (145 МГц) Поблизу передавача результату не дала. Попередня робота Протяг двох років на тому ж місці и з тією ж апаратурою нарікань НЕ віклікала, а різниця булу лишь одна - Інша антена: до інціденту - "подвійний квадрат ", потім - опісувана ЕА. Випроменена енергія двухваттного передавача обнаружили настількі сконцентрованої в напрямку головного пелюстків діаграмі спрямованості антени, что зрівнялася за рівнем з сигналом в основному (НЕ ДЗЕРКАЛЬНИЙ) каналі "комерційного " приймача, де прийом сигналу передавача двометрового діапазону ставши можливий точно так, як если б передача велася на частоті на 2Fпч вищє.