Радіоприймач рибалки-любителя

 • Час 17-12-2014, 11:05
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

У радіоаматорський літературі неодноразово публікувалися різні конструкції радіоприймачів для рибалок, але всі вони були розраховані на використання монофонічних навушників типу ТМ-1, ТМ-2 або їм подібних. В даний час такі навушники можна рідко зустріти на прилавках магазинів, так як найбільше поширення мають стереонавушники для плеєрів і сучасних кишенькових радіоприймачів. Описані приймачі для рибалок досить трудомісткі у виготовленні і не завжди можуть бути повторені недосвідченими радіоаматорами. У зв'язку з цим були сформульовані вимоги, що пред'являються до створення радіо для рибалки, а потім знайдено просте схемне рішення приймача, виготовлення якого під силу кожному бажаючому.

При конструюванні радіо для рибалок пред'являються наступні вимоги.

Пайка для початківців

 • Час 17-12-2014, 10:52
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

У цій статті наводяться рекомендації щодо вибору обладнання і матеріалів для якісної пайки, а також деякі загальні поради.

Для початку розберемося з процесом пайки. Пайка це процес утворення механічного та електричного контакту між металевими поверхнями, здатного витримувати значні механічні навантаження. Пайка утворюється при високих температурах (від 180 до 250°С) споюваних поверхонь і розплавленого олова. Для якісної пайки недостатньо нагріти одну поверхню з оловом і притулити до неї іншу: обов'язкова умова утворення надійного контакту - рівні температури споюваних поверхонь. Природно що добитися цього можна тільки за допомогою правильно підібраного інструменту.

Важливе зауваження: низька температура жала паяльника призведе до розм'якшення припою але не до його розплавлення.

Запам'ятовуючі пристрої

 • Час 17-12-2014, 10:47
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

ОЗП

Мікросхеми ОЗП побудована на біполярних та МДН транзисторах. Елементом пам'яті у перших з них служить найпростіший тригер, по друге - тригер або конденсатор заряджається до напруги, відповідного одиничного стану елемента. Біполярні тригерні мікросхеми володіють значною швидкодією, а МДП мікросхеми - більшою ємністю ЗУ. Крім того, МДП-мікросхеми споживають значно меші енергії.

Типовий приклад тригерній ОЗП - паралельний регістр;. При чотирьох бітах інформації, що зберігається всі його компоненти поміщаються в одному корпусі з 14-ю висновками, що забезпечують доступ до всіх входів і виходів чотирьох елементів пам'яті. Організація пам'яті у вигляді окремих регістрів застосовується при створенні ОЗП малої ємності.

При збільшенні ємності ОЗП виникає проблема доступу до кожного елементу пам'яті при обмеженому числі виводів у корпусі.

Відмінності відеомагнітофона і пише відеоплеєра

 • Час 17-12-2014, 10:41
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Основні можливості пише відеоплеєра:

-- відтворювати запис зі звуковим супроводом зроблену на касеті.
-- записувати відеозображення і звук, що подається на лінійний вхід відеоплеєра.
Джерелом сигналу може служити телевізор, оснащений лінійним виходом відео - і аудіосигналів, інший -- відеоплеєр / відеомагнітофон і т. п.
При цьому головна умова (і недолік) -- кнопку "запис" натискає користувач і апарат з якого беруть сигнал повинен бути включений.

Основні можливості відеомагнітофона :

-- відтворювати запис із звуковим супроводом, зроблену на касеті.
-- записувати відеозображення і звук, що подається на лінійний вхід відеомагнітофона.
Джерелом сигналу може служити телевізор, оснащений лінійним виходом відео - та аудіо - сигналів, інший відеоплеєр / відеомагнітофон і т. п.

Суматори

 • Час 17-12-2014, 10:32
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Суматор призначений для арифметичного додавання двох чисел. З принципу додавання багаторозрядних двійкових чисел випливає, що в кожному i-му розряді знаходиться сума трьох чисел за модулем два (доданки Ai, Ai і перенесення, що надійшло з молодшого розряду Pi) і формується сигнал переносу в старший розряд Pi+1 Для прикладу проаналізуємо таблицю істинності однорозрядного суматора і запишемо логічні вирази для вихідних величин
S=A(-B)(-P0)\/(-A)B(-P0)\/(-A)(-B)P0\/ABP0
Pi+1=AB(-P0)\/A(-B)(-P0)\/(-A)BP0\/ABP0

За цими функціями можна побудувати суматор на елементах І і АБО Малюнок 1,а. Символічне зображення однорозрядного суматора наведено на рисунку 1,б. Для додавання двох багаторозрядних двійкових чисел використовують багаторозрядні суматори, що являють собою в найпростішому вигляді послідовне з'єднання одноразрядных суматорів малюнок 1,ст.

Урок №2: Перша конструкція

 • Час 17-12-2014, 10:26
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Я не буду зволікати, а відразу приступлю до справи. Твоя перша конструкція буде називатися - "Підсилювач низької частоти"!

Що для нього знадобиться:

 • Транзистор МП 41 Б - VT1.
 • Конденсатор електролітичний 10 мкФ * 16 - C1.
 • Керамічний Конденсатор 0,01 мкФ - C2.
 • Резистор 150 кОм - R1.
 • Навушники ТОН-2 або інші високоомні - BA1.
 • Батарейка 4,5 - GB1.
 • Вимикач будь мініатюрний - SA1.

Не лякайся цих диких назв! Зараз все поясню.

Резистори. Це радіодеталі які чинять опір ел. струму. Одиниця виміру - Ом, кОм, мОм. На схемі обозночаются буквою "R", умовне позначення -
Урок №2: Перша конструкція
.
Конденсатори. Це радіодеталі які здатні накопичувати в собі електричний заряд. Одиниця виміру - Ф, мкФ, нФ, пФ. На схемі позначаються літерою "C", умовне позначення -
Урок №2: Перша конструкція
Транзистор. Напівпровідниковий елемент, буває двох структур - n-p-n і p-n-p вони відрізняються тим, що мають різну полярність, детальніше описано на уроці 3. На схемі позначається літерами "VT", умовне позначення -
Урок №2: Перша конструкція
для p-n-p і
Урок №2: Перша конструкція
для n-p-n.
<

Перетворювач кодів

 • Час 17-12-2014, 10:21
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Перетворювачі кодів служать для переведення однієї форми числа в іншу. Їх вхідні і вихідні змінні однозначно зв'язані між собою. Цей зв'язок можна задати таблицями перемикань або логічними функціями.

Шифратор перетворює одиночний сигнал n-разряднь двійковий код. Найбільше застосування він знаходить в пристроях введення інформації (пультах управління) для перетворення десяткових чисел у двійкову систему числення. Припустимо, на пульті десять клавішею з гравіюванням від 0 до 9. При натисканні будь-якої з них на вхід шифратора подається одиничний сигнал (ХО-Х9). На виході шифратора повинен з'явитися двійковий код (Y1, Y2,...) цього десяткового числа. Як видно з таблиці перемикань, в цьому випадку потрібен перетворювач з десятьма входами і чотирма виходами.

Двійкове число

Y8

Y4

Y2

Y1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

3

0

0

1

1

4

0

1

0

0

5

0

1

0

1

6

0

1

1

0

7

0

1

1

1

8

1

0

0

0

9

1

0

0

1

<

Лічильники

 • Час 17-12-2014, 10:06
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Лічильником називають пристрій, призначений для підрахунку числа імпульсів, поданих на вхід. Вони, як і зрушують регістри, складаються з ланцюжка тригерів. Розрядність лічильника, а отже, і число тригерів, визначається максимальним числом, до якого він рахує.

Лічильники

Регістри

 • Час 17-12-2014, 10:04
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Кілька тригерів можна об'єднати в регістр - вузол для зберігання чисел з двійковим поданням цифр розрядів. Основними видами регістрів є паралельні і послідовні (зрушують).
В паралельному регістрі на тактируемых D-тригерах малюнок 1 код запоминаемого числа подається на інформаційні входи всіх тригерів і записується в регістр з приходом тактового імпульсу. Вихідна інформація змінюється з подачею нового вхідного слова і приходом наступного синхроімпульса. Такі регістри використовують в системах оперативної пам'яті. Число тригерів в них дорівнює максимальній розрядності збережених слів.

Регістри