USB вимірювач LC

 • Час 27-03-2015, 19:18
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Вимірювач ємності і індуктивності для USB на мікроконтролері PIC18F2550, використовує HID-драйвер (Plug-n-Play)

Функціональна схема з використанням вбудованого аналогового компаратора і таймера МК PIC18:

USB вимірювач LC

Оптрони - сучасні прилади керування. Частина 3

 • Час 27-03-2015, 16:46
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Одним із прикладів використання оптореле є застосування в якості керуючого елемента режимами роботи вимірювального приладу з автоматичним або ручним вибором меж вимірювання, модулів обробки сигналів датчиків з аналоговим видом подання інформації. Оптореле дозволяють виконати вибір межі вимірювання або перевести універсальний модуль з режиму роботи з датчиком А, режим роботи з датчиком Б. Використання оптореле дає можливість внести в схему управління гальванічну розв'язку, що запобігає вплив керуючого сигналу на вимірюваний, т. к. керуючий не вносить спотворень. Збільшується надійність і точність приладу завдяки надійності контактів оптореле. Гальванічна розв'язка дозволяє використовувати мікроконтроллер або цифрову схему для управління вибором межі вимірювань напружень значно перевищують напруга живлення схеми управління.

Налаштування фазоінверторів

 • Час 27-03-2015, 15:28
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Радіоаматори, що займаються самостійним виготовленням гучномовців-фазоінверторів (далі для стислості - просто фазоинвертор), часто стикаються з тим, що повторені ними конструкції не забезпечують наведених в описах технічних характеристик. Відбувається це через значне технологічного розкиду параметрів низькочастотних головок, тому кожен виготовлений гучномовець необхідно налаштувати.

При налаштуванні фазоінверторів радіоаматори користуються зазвичай тієї ж методикою, що і при їх розрахунку [1, 2]. В результаті виявляються неврахованими мають місце в реальному конструкції акустичні втрати, відмінність між еквівалентним і фізичним обсягами ящика і ряд інших впливають на точність настройки факторів. Запропонована методика настройки враховує ці чинники, тому її точність значно вище.

Вісокочастотна головка до цифрового мультиметру

 • Час 27-03-2015, 13:30
 • Автор admin
 • Число коментарів 0 Комент.
 • Силка url

Ее принципова схема показана на малюнку. Если вісокочастотне Напруга Uефф (Ефективне значення) на вході головки перевіщує 1,5 ... 2 В, то на шкалі мультиметра, виставленна в режим вимірювання постійної напруги и має в Авторитети режімі вхідній Опір 1 МОм, буде показана величина Uефф. Верхня межа вімірюваної напруги ограниченной тут лишь допустимим для діодів головки зворотнього напругою Uобрі1,5Uефф. Верхня частотна межа головки - НЕ менше 30 МГц.

Вісокочастотна головка до цифрового мультиметру